• Header aplicaciones

Aplicacions

La calç és el material cimentant més antic que es coneix. Es va utilitzar massivament en la construcció de les piràmides d'Egipte. Els romans van estudiar les seves propietats establint normes i controls de qualitat. Sempre es va utilitzar com a material de construcció o esmena agrícola.

Des de principis del segle XX, la calç va començar a utilitzar-se en processos industrials. En l'actualitat més del 90% de la calç fabricada es ven com a reactiu químic natural tant en forma d'òxid de calci (calç viva), com en forma d'hidròxid de calci (calç apagada). Per això, ara és considerada més com un producte químic bàsic que com un material de construcció o agrícola.

La versatilitat d'aquest producte químic es reflecteix en que, d'alguna forma, intervé en gairebé tots els processos industrials. Més concretament, la calç s'utilitza com: neutralitzant, fundent, caustificant, lubrificant, assecant, cimentant, absorbent, precipitant, desinfectant, impermeabilitzant i per descomptat com a matèria primera.


 
Tipus d’aplicacions

L’excel·lent qualitat dels nostres productes permeten la seva aplicació en els més diversos sectors.
 

Sector Industrial

Siderúrgia, paper, químic, cuir, pintura, cautxú, mineria, vidre, alumini, farmacèutic...

Llegir més

Medi ambient

Tractament d’aigües residuals, residus industrials, depuració de gasos...

Llegir més

Construcció

Fabricació de morters i arrebossats, estabilització de sòls, obres públiques, asfalts...

Llegir més