• Header Grupo Óxidos de calcio

Òxids càlcics

En el nostre procés productiu dels òxids càlcics o calç viva, tenim implantat un Sistema de Control de la Qualitat rigorós que garanteix les característiques de les diferents cals que fabriquem.

Es realitza una anàlisi sistemàtica dels detritus de perforació a les diferents zones de les dues canteres que disposem: a Pacs el Penedès i a Vilanova i la Geltrú. Fem un seguiment de la riquesa en carbonat càlcic que té la pedra calcària que extraiem i, en funció d’aquesta, es destina el producte fabricat a un sector de mercat o a un altre depenent de les característiques que demana cadascun d’ells.

El Departament de Producció fa un seguiment bàsic de la riquesa en òxid càlcic que produeixen els forns de calcinació realitzant anàlisis ràpides que són contrastades diàriament al nostre Laboratori de Control de Qualitat que, a més, fa diàriament controls de reactivitat, finors, calç útil i altres necessaris per un bon seguiment del producte fabricat.

Depenent de la granulometria podem subministrar els nostres òxids de calci o calç viva:

  • A granel. En camió bolquet o banyera i en camió cuba pressuritzada proveïda d’auto descàrrega.
  • Envasats. En big-bags de ràfia plastificada amb una o quatre nanses de subjecció i fins a 1.100 Kg de pes. En sacs de ràfia plastificada microperforada per protegir la calç viva de la humitat ambiental, amb 25 Kg de pes.

 

  Declaració de prestacions
CL-80Q
  Declaració de prestacions
CL-90Q
 
  ImgPdf   ImgPdf