• Header medioambiente

Medi ambient

La qualitat dels nostres productes ha estat de gran orgull per a nosaltres durant tot aquest temps. L'òxid càlcic que fabriquem, a causa del seu procés de cocció, li dóna unes característiques que el diferencien de les altres cals del mercat, amb un elevat índex de reactivitat, ideal per determinats processos industrials. Els nostres fabricats són aplicats al medi ambient per tractament d’aigües residuals i residus industrials, depuració de gasos, tractament de llots i sòls contaminats...

 
Tipus d’aplicacions

L’excel·lent qualitat dels nostres productes permeten la seva aplicació en els més diversos sectors.
 

 • Residus industrials

  En el tractament dels residus industrials calç intervé en les fases de descarbonatació i de clarificació.

  Residus industrials
 • Depuració d'aigües urbanes i industrials

  La calç és un producte inofensiu en les tècniques de depuració d'aigües, és de fàcil manipulació i s'utilitza com a base que permet corregir un pH massa àcid:

  • Com a agent de coagulació, floculació, neutralització i decantació de matèries en suspensió facilitant la separació líquid/sòlid.
  • Per a precipitar elements tòxics (metalls pesats: plom, crom, coure, manganès, níquel, arsènic, cadmi, cinc, alumini, ferro, etc...) que estan dissolts i precipiten sota forma d'hidròxid, i nocius (nitrats i fosfats en forma de sals insolubles).
  • Per a desinfectar eliminant els bacteris o virus, així com també la supressió radical de les olors dolentes.

  En les aigües de consum la calç reequilibra la proporció de calci en les aigües. La calç remineralitza aigües massa toves o descarbonata aigües massa dures (que deixen dipòsits calcaris).

  Depuració d'aigües urbanes i industrials
 • Tractament de purins

  En el tractament dels líquids de fems i altres efluents de la cria del bestiar, la calç garanteix la depuració per destrucció dels gèrmens patògens, la desodoració i la decantació.

  Tractament de purins
 • Tractament de fangs

  Quan la dessecació dels fangs es realitza de manera mecànica, la calç es pot utilitzar amb distints objectius en les següents fases:

  A) ABANS DE LA FILTRACIÓ. L’acondiciament es porta a terme afegint lletada de calç al fang líquid produint un efecte de coagulació de les partícules col·loïdals, un augment de la grandària i pes dels "flocs", així com del contingut en matèria seca. Al mateix temps, millora el filtratge del fang i en la seva higienització (bloqueig de les fermentacions i eliminació d'organismes patògens per augment del pH).

  B) DESPRÉS DE LA FILTRACIÓ. L'estabilització i assecat s'obté afegint calç viva al fang. D'aquesta manera, s'obté un augment del contingut en matèria seca. La barreja de l'aigua amb calç produeix un augment de temperatura i la unió d'una molècula d'aigua amb una molècula d’òxid de calci provoquen l'assecat del fang. La calor d'hidratació de 1 Kg de calç pot escalfar 2 litres d'aigua de 0º C fins al seu punt d'ebullició, 100ºC. També es produeix una higienització del fang per augment del pH i de la temperatura.

  logo Technical NETlogo Technical NET System

  Tractament de fangs
 • Dessulfuració de fums

  La utilització de combustibles fòssils com font d'energia genera elements contaminants SO2 y NOx a l'atmosfera, motiu de les pluges àcides generades per les incineradores d'escombraries urbanes i industrials.

  En els procediments de depuració en sec i semi sec, s'empra la calç per les seves qualitats d'absorció dels contaminants àcids i dels metalls pesats continguts en els efluents gasosos.

  En els procediments humits, s'afegeix la calç a la columna de gas, o bé, a la neutralització dels efluents aquosos en la torre de rentat.

  La calç és el descontaminant més idoni pel seu alt rendiment, baix cost i fàcil manipulació. L'alta superfície especifica, porositat i grandària de partícula són característiques molt tingudes en compte per aquestes finalitats.

  Dessulfuració de fums
 • Sòls contaminats

  Per al tractament de sòls contaminats la calç bloqueja els metalls pesats en forma insoluble i participa en l'extracció dels hidrocarburs i dels elements orgànics volàtils.

  Sòls contaminats
 • Lixiviats en abocadors controlats

  El tractament d'abocadors controlats la calç insolubilitza els metalls pesats procedents dels lixiviats d'abocadors aconseguint un sòlid inert amb la finalitat d'evitar la contaminació de sòls i aqüífers.

  Lixiviats en abocadors controlats