• Header innovación

 
Innovació de producte

Aquests són els nostres productes més innovadors.
 

Technical AIR
Tractament de gasos
Technical CELL
Producció de maons silici-calcaris
Technical CRACK
Producció de ciment expansiu
Technical AF
Elaboració de sabons càlcics
per alimentació animal
Technical NET
Tractament de llots
Technical NET System
Tractament de llots
Gelcal 35
Tractament d’aigües residuals
Gelcal 45
Tractament d’aigües residuals
Link EVR
Additiu pel formigó de retracció compensada
Microxical
Absorbent d’humitat
Calsec
Absorbent d’humitat