• Header Grupo Hidróxidos de cálcio

Hidròxids càlcics

La calç una vegada analitzada s´emmagatzema a les diferents sitges d´estoc en funció de la seva qualitat i de la seva aplicació final. Una d´aquestes sitges és destinada a alimentar la instal·lació d´hidratació de la calç, que amb l´addició d´aigua, es transforma en calç apagada o hidròxid càlcic.

És responsabilitat del nostre Laboratori analitzar les diferents riqueses i finors que estem obtenint, tenir un control sobre la calç realitzant assajos diaris de l´estabilitat en volum de la nostra calç apagada i així poder garantir un perfecte hidratat d´aquesta.

També, el hidròxid càlcic es satura d´aigua, que activat amb un dispersant per a mantenir-lo en suspensió, permet obtenir una lletada de calç de fins al 45% de concentració, producte que nosaltres hem denominat GELCAL®. Aquest és un producte patentat i que va destinat principalment a petits usuaris relacionats amb la protecció del medi ambient.

A més, actualment estem desenvolupant un hidròxid càlcic d’alta superfície específica per tractament de gasos.

A igual que la calç, podem subministrar aquests fabricats d´hidròxid càlcic:

  • A granel en camions cuba pressuritzats proveïts d´autodescàrrega.
  • En big-bags de fins a 800 Kg de pes.
  • En sacs de vàlvula de paper Kraft o Quikfil amb 12 i 20 Kg de pes.
  • En cub-contenidors de 1.000 litres de capacitat.

 

  Declaració de prestacions
CL-80S
  Declaració de prestacions
CL-90S
 
  ImgPdf   ImgPdf