ÒXIDS CÀLCICS

En el nostre procés productiu dels òxids càlcics o calç viva, tenim implantat un Sistema de Control de la Qualitat rigorós que garanteix les característiques de les diferents cals que fabriquem.

Es realitza una anàlisi sistemàtica dels detritus de perforació a les diferents zones de les dues canteres que disposem: a Pacs el Penedès i a Vilanova i la Geltrú. Fem un seguiment de la riquesa en carbonat càlcic que té la pedra calcària que extraiem i, en funció d’aquesta, es destina el producte fabricat a un sector de mercat o a un altre depenent de les característiques que demana cadascun d’ells.

El Departament de Producció fa un seguiment bàsic de la riquesa en òxid càlcic que produeixen els forns de calcinació realitzant anàlisis ràpides que són contrastades diàriament al nostre Laboratori de Control de Qualitat que, a més, fa diàriament controls de reactivitat, finors, calç útil i altres necessaris per un bon seguiment del producte fabricat.

Depenent de la granulometria podem subministrar els nostres òxids de calci o calç viva:

  • A granel. En camió bolquet o banyera i en camió cuba pressuritzada proveïda d’auto descàrrega.
  • Envasats. En big-bags de ràfia plastificada amb una o quatre nanses de subjecció i fins a 1.100 Kg de pes. En sacs de ràfia plastificada microperforada per protegir la calç viva de la humitat ambiental, amb 25 Kg de pes.

HIDRÒXIDS CÀLCICS

La calç una vegada analitzada s´emmagatzema a les diferents sitges d´estoc en funció de la seva qualitat i de la seva aplicació final. Una d´aquestes sitges és destinada a alimentar la instal·lació d´hidratació de la calç, que amb l´addició d´aigua, es transforma en calç apagada o hidròxid càlcic.

És responsabilitat del nostre Laboratori analitzar les diferents riqueses i finors que estem obtenint, tenir un control sobre la calç realitzant assajos diaris de l´estabilitat en volum de la nostra calç apagada i així poder garantir un perfecte hidratat d´aquesta.

També, el hidròxid càlcic es satura d´aigua, que activat amb un dispersant per a mantenir-lo en suspensió, permet obtenir una lletada de calç de fins al 45% de concentració, producte que nosaltres hem denominat GELCAL®. Aquest és un producte patentat i que va destinat principalment a petits usuaris relacionats amb la protecció del medi ambient.

A més, actualment estem desenvolupant un hidròxid càlcic d’alta superfície específica per tractament de gasos.

A igual que la calç, podem subministrar aquests fabricats d´hidròxid càlcic:

  • A granel en camions cuba pressuritzats proveïts d´autodescàrrega.
  • En big-bags de fins a 800 Kg de pes.
  • En sacs de vàlvula de paper Kraft o Quikfil amb 12 i 20 Kg de pes.
  • En cub-contenidors de 1.000 litres de capacitat.