Aplicacions en la construcció per a la calç

L’òxid càlcic que fabriquem compta amb un elevat índex de reactivitat, ideal per determinats processos industrials, pel procés de cocció al qual se sotmet. Això el diferencia dels altres productes del mercat.

En els formigons asfàltics i materials bituminosos, la substitució dels elements de farciment o càrrega (filler) per calç adequadament dosificada millora la resistència a l'aigua del ferm, disminueix l'envelliment i la fissura. L'afinitat de la calç amb els betums i els agregats reforça els enllaços a l'interior de l'estructura. El resultat és una capa asfàltica homogènia, compacta, duradora i sense problemes d'esquerdes.