Aplicacions agrícoles per a la calç

Els nostres fabricats s’apliquen en l’agricultura i la ramaderia per les esmenes, el tractament dels residus en els galliners, l’alimentació animal i un llarg etcètera.

S'utilitza com a reactiu per la seva alta velocitat de reacció, per a l'elaboració de sabons càlcics destinats a la fabricació d'additius i derivats de pinso animal.