A CALES DE PACHS SA ens preocupem per la privadesa i la transparència.

A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquestes.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

CALES DE PACHS SA.

A08213936.

MUNTANYA DE SANT JAUME S/N – 08796 – PACS DEL PENEDES – BARCELONA.

938903011.

pachs@calespachs.com.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CALES DE PACHS SA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, CALES DE PACHS SA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a pachs@calespachs.com o Muntanya de Sant Jaume, s/n. 08796 PACS DEL PENEDES (BARCELONA).

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A CALES DE PACHS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d’atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials i/o newsletters. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d’un contracte: Atendre’n la sol·licitud.
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials i/o newsletter.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A CALES DE PACHS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d’informació i enviar-vos comunicacions comercials. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d’un contracte: Atendre’n la sol·licitud.
  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes.
  • Consentiment de l’interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes sobre la base de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

3. Tratamiento de los datos de videovigilancia

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A CALES DE PACHS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d’informació i enviar-vos comunicacions comercials. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta a la “Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

  • Si escau, les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, així com els jutjats i els tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

4. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A CALES DE PACHS SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-vos els serveis que ens heu sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d’informació i enviar-vos comunicacions comercials. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Dos anys des de la darrera interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per fer els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.