Alguns estudis demostren que l’ús de la calç en diferents processos de fabricació pot reduir les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera

La calç és un dels materials més desconegut pels ciutadans. La majoria de persones desconeixen la gran quantitat d’usos que es pot donar a aquest producte, que durant la pandèmia de la Covid-19 va ser considerat un bé essencial per la societat. La calç, en diferents formats, s’usa usa en un gran nombre de processos industrials, bona part d’ells,  aplicacions medi ambientals.

A Europa es fabriquen anualment uns 20 milions de tones de calç. Cales de Pachs, amb seu a Pacs del Penedès, n’és un dels productors més importants. Els darrers anys, la companyia penedesenca ha basat la seva evolució en la cerca de nous usos per aquest producte, un fet que li ha valgut el reconeixement de l’administració, tant l’autonòmica com l’estatal, per la seva capacitat innovadora.

La producció de cal implica l’escalfament de la pedra calcària (CaCO3) per transformar-la en calç viva (CaO) de gran puresa. En aquesta acció s’allibera diòxid de carboni (CO2) com a part de la reacció química, que s’anomena “CO2 de procés”.  Això vol dir que la producció de calç és, de forma inherent, un procés intensiu de carboni, i que hi ha .

Per mirar d’adaptar-se a la normativa europea pel que fa a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, el sector de la calç ja fa anys que treballa en millores en els processos de producció. Una de les més importants es potenciar la capacitat que té la calç de capturar el CO2 de l’atmosfera quan es torna a convertir en pedra calcària. Aquest procés és conegut amb el nom de carbonatació.

Alguns estudis apunten que en determinades aplicacions, com la purificació d’aigua potable, la taxa de carbonatació arriba al 100%. Això vol dir, que tot el CO2 que s’emet quan es fabrica el producte, es recupera quan aquest es fa servir per produir aigua potable. Aquesta captura de diòxid de carboni és permanent, el que significa que no torna a alliberar-se a l’atmosfera, i es produeix -en la majoria de processos-durant el primer any.

Possibilitats de millora

Un estudi encarregat per EuLA (European Lime Association) apunta que la taxa de carbonatació natural del sector de la calç a Europa, podria ser, de mitjana, del 33% d’emissions de CO2 de procés que es van generar a l’hora de produir la calç. A més, el mateix treball, demostra que és possible arribar fins a un 40% de taxa de carbonatació, si s’apliquen tècniques de carbonatació millorades.  

Un exemple d’aquesta possibilitat de millora és el que passa amb l’aplicació de la calç en la purificació de gasos de combustió (el Tecnical Air, un dels productes estrella de Cales de Pachs, té aquesta finalitat). En aquest cas, la taxa de carbonatació és del 32%, però pot arribar a ser del 64% si s’apliquen millores. També s’ha demostrat que aquest procés és efectiu en aplicacions metal·lúriques, de construcció, en la fabricació de paper o en la d’alumini.