L’empresa de Pacs del Penedès participa en el projecte Penedès Circular, impulsat per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

La presa de consciència sobre l’ús finit dels recursos que ofereix el planeta Terra están fent canviar el concepte d’economia tal com sempre s’havia plantejat. Això, juntament amb la necessitat de reduir i reciclar la gran quantitat de residus que generem, han fet sorgir alternatives a l’economia tradicional que cada vegada prenen més força. Una de les més valorades és l’economia circular.

Aquesta nova forma d’entendre l’economia -basada en la sostenibilitat- té com a objectiu que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui en l’economia el major temps possible, aconseguint així reduir al mínim la generació de deixalles.

Cales de Pachs, l’empresa líder a Catalunya en la fabricació de calç, ja fa temps que aposta per aquest tipus de práctica, més concretament amb el producte TECHNICAL i la tecnología TECHNICAL-SYSTEM. Els darrers mesos, a més, ha reforçat el seu compromís amb la transició cap a una economía més justa i sostenible amb la participació en el projecte Penedès Circular, impulsat des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, entre d’altres. La companyia amb seu a Pacs del Penedès ha pres part en aquesta proposta amb una iniciativa que pretén donar valor als fangs orgànics que generen les EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals).

A través de la col·laboració amb diferents empreses del territori, el projecte de Cales de Pachs promou la higenització d’aquest tipus de residus, per a poder-los usar com a biomassa o per millorar la seva qualitat i que puguin servir com a fertilitzant per al camp.

Actualment, la gestió dels fangs orgànics de les EDAR s’ha convertit en un problema per a moltes empreses. Els elevats costos de gestió i la manca de qualitat del residu han fet que moltes companyies es plantejin solucions per donar-los un ús alternatiu. La proposta de Cales de Pachs permetria tancar aquest cercle.