La companyia també contempla integrar aquest terreny en el projecte de restauració de la pedrera de Pacs del Penedès, una vegada aquesta estigui inactiva

El fabricant d’òxid i hidròxid càlcic Cales de Pachs ha tancat aquesta setmana la compra d’una finca adjacent a les instal·lacions que la companyia té a Pacs del Penedès, amb una superfície de 6,1 hectàrees. El terreny, que pertany al municipi de les Cabanyes, és una finca rústica que permetrà a la firma penedesenca consolidar el projecte de conservació de l’entorn de la fàbrica.

Cales de Pachs té la intenció de conservar l’essència del terreny que acaba d’adquirir, on actualment hi ha camps de conreu, plantacions d’oliveres i zones boscoses. Aquesta actuació s’emmarca en l’objectiu de Cales de Pachs d’aconseguir una total integració sostenible i respectuosa amb tot el que l’envolta. Fa uns anys, l’empresa ja va fer una actuació en aquest sentit, plantant més d’un miler de pins al perímetre de les instal·lacions de Pacs, que disminueixen l’impacte visual de la fàbrica.

Restauració de la pedrera de Pacs
La compra d’aquest terreny també permetrà integrar el projecte de restauració de la pedrera de Pacs del Penedès, una vegada aquesta hagi arribat al final de la seva vida útil. Totes les empreses extractives tenen l’obligació, per llei, de restaurar el paisatge de les pedreres d’on extreuen la seva matèria primera.

En el cas de Pacs del Penedès, a l’ambiciosa proposta de restauració que ja hi havia sobre la taula, s’hi afegeix ara la possibilitat d’actuar també en la finca de 6,1 hectàrees. Dins el projecte de restauració de la pedrera es contemplen diverses actuacions, com la plantació d’arbrat per mitigar l’impacte visual i auditiu que puguin generar les instal·lacions de Pacs del Penedès.