Quan la dessecació dels fangs es realitza de manera mecànica, la calç es pot utilitzar amb distints objectius en les següents fases:

A) ABANS DE LA FILTRACIÓ. L’acondiciament es porta a terme afegint lletada de calç al fang líquid produint un efecte de coagulació de les partícules col·loïdals, un augment de la grandària i pes dels “flocs”, així com del contingut en matèria seca. Al mateix temps, millora el filtratge del fang i en la seva higienització (bloqueig de les fermentacions i eliminació d’organismes patògens per augment del pH).

B) DESPRÉS DE LA FILTRACIÓ. L’estabilització i assecat s’obté afegint calç viva al fang. D’aquesta manera, s’obté un augment del contingut en matèria seca. La barreja de l’aigua amb calç produeix un augment de temperatura i la unió d’una molècula d’aigua amb una molècula d’òxid de calci provoquen l’assecat del fang. La calor d’hidratació de 1 Kg de calç pot escalfar 2 litres d’aigua de 0º C fins al seu punt d’ebullició, 100ºC. També es produeix una higienització del fang per augment del pH i de la temperatura.