Per al tractament de sòls contaminats, la calç bloqueja els metalls pesants en forma insoluble i participa en l’extracció d’hidrocarburs i elements orgànics volàtils.