Aquest sector industrial demana grans quantitats de calç viva en forma de terròs amb una qualitat constant, alta reactivitat i baixos continguts en sofre, fòsfor i CO2 residual.

La calç intervé en la fase de fusió als alts forns i com agent d’afinament dels acers en l’eliminació d’impureses per les seves propietats de dessulfuració, de desfosforació així com fraguant i fluïdificant de les escòries, retenint les impureses típiques com són la sílice, el fòsfor, el sofre i, en menor escala, el carboni i el manganès.

Quan s’estiren els filferros, la calç actua com a lubrificant, igual que quan es fonen motlles de material fos facilitant el desmotllament.

L’escorificació, la dessulfuració, la desfosforació i els refractaris i la seva protecció són missions encomanades a la calç.