En el tractament dels residus industrials calç intervé en les fases de descarbonatació i de clarificació.