El tractament d’abocadors controlats la calç insolubilitza els metalls pesats procedents dels lixiviats d’abocadors aconseguint un sòlid inert amb la finalitat d’evitar la contaminació de sòls i aqüífers.