Les esmenes càlciques i magnèsiques són la base de l’agricultura moderna i racional:

  • Participen en la bona gestió dels camps (acidesa, porositat, activitat biològica del sòl,…).
  • Permeten la fertilització òptima mineral i orgànica (millor racionalització de les esplanades de fems).
  • Valoritzen les produccions vegetals i animals (qualitat de l’herba, qualitat dels cereals, etc).