Utilitza l’òxid de calç com accelerant per augmentar la rapidesa de vulcanització i, alhora, elimina l’excés d’humitat del cautxú.

logo Calsec
Industria del caucho