PRODUCCIÓ DE SUCRE. Es consumeixen grans quantitats de calç viva amb baixos continguts en sílice i magnesi amb la finalitat de precipitar les impureses minerals o orgàniques que es troben barrejades amb la sacarosa. La calç s’utilitza en la fabricació del sucre de remolatxa i de canya.

CERVESERIA. . S’associa la calç en la fase de preparació de l’aigua de constitució per absorció del CO2 sobrant.
OSTREÏCULTURA. La calç contribueix en el sanejament dels suports de les ostres naixents i facilita el calci en el seu desenvolupament.

PISCICULTURA. Per a la recalcificació dels llacs, estanys i rius, la calç porta el calci necessari pel manteniment de la cadena alimentària mentre equilibra el mitjà natural.

ALIMENTACIÓ. S’addiciona directament la calç en les pastes constitutives dels “tacos” mexicans per a equilibrar l’acidesa dels condiments molt picants.