Els morters de calç són duradors, suporten els canvis climàtics i tenen una alta capacitat de retenció d’aigua.

La calç és un material particularment indicat per a les fases d’acabat i decoració dels morters, els arrebossats preparats a punt per ser utilitzats (arrebossats), els emblanquinats i la realització de suports de frescos.

El seu color, plasticitat, adherència, treballabilitat, la superfície polida que permet assolir, donen relleu a les façanes i les parets.

La recarbonatació a l’aire permet que la paret respiri per a evacuar la humitat sempre inevitable.

La calç, en general, és el principal ingredient d’un morter i és el material cimentant més antic que es coneix.