Aquesta indústria és una de les majors consumidores d’òxid de calci. La calç absorbeix el CO2 del carbonat de sodi per a regenerar la sosa, reactiu costós i difícil de manejar en el medi ambient.

En aquesta indústria la calç troba altres usos secundaris com agent de blanqueig i en el tractament d’aigües residuals.