La utilització de combustibles fòssils com font d’energia genera elements contaminants SO2 y NOx a l’atmosfera, motiu de les pluges àcides generades per les incineradores d’escombraries urbanes i industrials.

En els procediments de depuració en sec i semi sec, s’empra la calç per les seves qualitats d’absorció dels contaminants àcids i dels metalls pesats continguts en els efluents gasosos.

En els procediments humits, s’afegeix la calç a la columna de gas, o bé, a la neutralització dels efluents aquosos en la torre de rentat.

La calç és el descontaminant més idoni pel seu alt rendiment, baix cost i fàcil manipulació. L’alta superfície especifica, porositat i grandària de partícula són característiques molt tingudes en compte per aquestes finalitats.