La calç és un producte inofensiu en les tècniques de depuració d’aigües, és de fàcil manipulació i s’utilitza com a base que permet corregir un pH massa àcid:

  • Com a agent de coagulació, floculació, neutralització i decantació de matèries en suspensió facilitant la separació líquid/sòlid.
  • Per a precipitar elements tòxics (metalls pesats: plom, crom, coure, manganès, níquel, arsènic, cadmi, cinc, alumini, ferro, etc…) que estan dissolts i precipiten sota forma d’hidròxid, i nocius (nitrats i fosfats en forma de sals insolubles).
  • Per a desinfectar eliminant els bacteris o virus, així com també la supressió radical de les olors dolentes.

En les aigües de consum la calç reequilibra la proporció de calci en les aigües. La calç remineralitza aigües massa toves o descarbonata aigües massa dures (que deixen dipòsits calcaris).