S’utilitza com a reactiu per la seva alta velocitat de reacció, per a l’elaboració de sabons càlcics destinats a la fabricació d’additius i derivats de pinso animal.