Reconeixement per reducció de la sinistralitat laboral 2015

El passat 5 desembre de 2017 Cales de Pachs va rebre un reconeixement en forma de diploma per part de Mutua Universal per la seva reducció de la sinistralitat laboral segons els requisits establerts en el RD 404/2010 de 31 de març.

En efecte, Cales de Pachs va romandre 621 dies consecutius sense accidents, del 17.01.2015 al 29.09.2016.